09151408626

پنل پیامک رایگان

 • 3 خط اختصاصی 14 رقمی
 • 3 خط مشترک جهت ارسال کشوری
 • بازگشت بلک لیست
 • بانک شماره های سن و جنسیت
 • بانک کد پستی ایرانسل و همراه اول
 • بانک اصناف و مشاغل کل کشور
 • ارسال پیامک به BTS
 • هر پیامک 15.5 تومان

پنل پیامک+پنل تلگرام

 • ارسال تکی و گروهی
 • ارسال محله ای منطقه ای کشوری کد پستی
 • بازگشت هزینه شماره های فاقد تلگرام
 • قابلیت ارسال تصویر فیلم فایل شکلک همراه پیام
 • دسترسی وب سرویس
 • ایجاد و مدیریت دفترچه تلفن
 • ارسال با نام تجاری شما در تلگرام
 • هر اس ام اس از 12.5تومان و هر پیام شبکه های اجتماعی از 7 تومان
پیش شماره نوع ارقام قیمت (ریال)
۱۰۰۰ سفارشی ۱۴ ۴۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰ سفارشی ۱۳ ۸۵۰,۰۰۰
۱۰۰۰ سفارشی ۱۲ ۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰ سفارشی ۱۱ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰ سفارشی ۱۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰ سفارشی ۹ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰ سفارشی ۸ ۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰ غیر سفارشی ۱۴ ۳۵۰,۰۰۰
۱۰۰۰ غیر سفارشی ۱۳ ۷۵۰,۰۰۰
۱۰۰۰ غیر سفارشی ۱۲ ۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰ غیر سفارشی ۱۱ ۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰ غیر سفارشی ۱۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰ غیر سفارشی ۹ ۴,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰ غیر سفارشی ۸ ۵,۵۰۰,۰۰۰

پیش شماره نوع ارقام قیمت (ریال)
۳۰۰۰ ۱۴ ۴۰۰,۰۰۰
۳۰۰۰ ۱۲ ۱,۴۰۰,۰۰۰
۳۰۰۰ ۱۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰

 

پیش شماره نوع ارقام قیمت (ریال)
۰۲۱ ۹ ۸۰۰,۰۰۰

 

پیش شماره نوع ارقام قیمت (ریال)
۵۰۰۰۵ ۱۵ ۱۵۰,۰۰۰
۵۰۰۰۵ ۱۴ ۲۵۰,۰۰۰
۵۰۰۰۵ ۱۳ ۳۵۰,۰۰۰
۵۰۰۰۵ ۱۲ ۶۵۰,۰۰۰
۵۰۰۰۵ ۱۱ ۸۵۰,۰۰۰
۵۰۰۰۵ ۱۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰

 

پیش شماره نوع ارقام قیمت (ریال)
۵۰۰۰۱ ۱۵ ۱۵۰,۰۰۰
۵۰۰۰۱ ۱۴ ۲۵۰,۰۰۰
۵۰۰۰۱ ۱۳ ۳۵۰,۰۰۰
۵۰۰۰۱ ۱۲ ۶۵۰,۰۰۰
۵۰۰۰۱ ۱۱ ۸۰۰,۰۰۰
۵۰۰۰۱ ۱۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰

 • به مبالغ فوق ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
 • از بخش تنظیمات – سفارش شماره میتوانید بصورت آنلاین و آنی نسبت به تهیه خط اقدام فرمائید
 • ۳ خط اختصاصی ۱۴ رقمی از ۳ اپراتور ۵۰۰۰۱  ۵۰۰۰۲  ۵۰۰۰۴ بصورت رایگان برای پنل ها فعال می گردد